Klub za ekspedicionizam i kulturu
 • Jezik

  • en
  • hr
 • izlozba plakata hrvatska iz zraka

  Hrvatska iz zraka ponovno u školama

  Potaknuti prošlogodišnjim uspjehom projekta “Edukativna izložba plakata Hrvatska iz zraka u srednjim školama” odlučili smo ove godine ponovno aplicirati za bespovratna sredstva MZOS-a i pokrenuti projekt u ostalim hrvatskim županijama. Komisija Ministarstva znanosti i obrazovanja je i drugu godinu za redom prepoznalo kvalitetu projekta i dobili smo potporu za nastavak projekta. Ove školske godine (2016/17) izložbu ćemo postaviti u 100 srednjih škola na području Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Autor fotografija obići će 50 srednjih škola u kojima će otvoriti izložbu prigodnim predavanjem.

  POPIS ŠKOLA KOJE SUDJELUJU U PROJEKTU:

  NAZIV ŠKOLEIZLOŽBAPREDAVANJE
  ISTARSKA ŽUPANIJA
  SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN 
  TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ”LEONARDO DA VINCI” BUJE
  SREDNJA ŠKOLA BUZET
  SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE
  GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
  SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE
  TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA
  GIMNAZIJA PULA
  MEDICINSKA ŠKOLA PULA
  PRIVATNA GIMNAZIJA JURAJ DOBRILA S PRAVOM JAVNOSTI
  ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA
  EKONOMSKA ŠKOLA
  TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI = SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI
  STRUKOVNA ŠKOLA PULA 
  TEHNIČKA ŠKOLA PULA 
  INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA PULA 
  ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
  SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE
  STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ
  LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
  GIMNAZIJA GOSPIĆ
  STRUKOVNA ŠKOLA
  SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA
  SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA 
  SREDNJA ŠKOLA OTOČAC 
  PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
  POMORSKA ŠKOLA BAKAR 
  SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR 
  SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR 
  SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA 
  GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA
  HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
  OBRTNIČKA ŠKOLA
  ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA 
  EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA
  GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA
  GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA
  MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI
  PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA
  PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA
  PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI
  ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST U RIJECI
  TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI 
  SREDNJA ŠKOLA ANDRIJE LJUDEVITA ADAMIĆA 
  SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
  SREDNJA ŠKOLA BOL 
  SREDNJA ŠKOLA HVAR 
  EKONOMSKA ŠKOLA
  GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA
  OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM
  SREDNJA ŠKOLA HVAR: PODRUŽNICA JELSA 
  SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ
  SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA 
  SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 
  SREDNJA ŠKOLA JURE KAŠTELAN 
  FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU S PRAVOM JAVNOSTI 
  GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU 
  UČENIČKI DOM SPLIT 
  EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA 
  ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT 
  POMORSKA ŠKOLA
  GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA 
  I. GIMNAZIJA
  II. GIMNAZIJA
  III. GIMNAZIJA
  PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA 
  PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA
  PRIVATNA JEZIČNO-INFORMATIČKA GIMNAZIJA LEONARDO DA VINCI S PRAVOM JAVNOSTI
  PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA MARKO ANTUN DE DOMINIS S PRAVOM JAVNOSTI 
  ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU SPLIT 
  TURISTIČKO – UGOSTITELJSKA ŠKOLA
  V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR
  ZDRAVSTVENA ŠKOLA
  INDUSTRIJSKA ŠKOLA SPLIT 
  OBRTNIČKA ŠKOLA SPLIT 
  PRIVATNA SREDNJA UGOSTITELJSKA ŠKOLA WALLNER 
  SREDNJA ŠKOLA “BRAČ” 
  KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA 
  SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA
  SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
  SREDNJA ŠKOLA TIN UJEVIĆ 
  ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIA
  SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA DRNIŠ 
  SREDNJA ŠKOLA LOVRE MONTIJA 
  GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA ŠIBENIK
  MEDICINSKA I KEMIJSKA ŠKOLA 
  SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ŠIBENIK
  TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA 
  ZADARSKA ŽUPANIJA
  SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC 
  SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU 
  SREDNJA ŠKOLA GRAČAC 
  SREDNJA ŠKOLA OBROVAC 
  SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA 
  EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA
  GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA
  GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA
  GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR
  HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA
  KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. S PRAVOM JAVNOSTI 
  MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA 
  POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA 
  PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA
  ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI
  STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA 
  Naše predavanje u školama bilo je super prihvaćeno
  Hrvatska iz zraka u školama 2015/16 – izvještaj