Klub za ekspedicionizam i kulturu
 • Jezik

  • hr
 • UČLANI SE U KEK

  Tražimo nove članove! Ako ste *punoljetni, podržavate naš rad i želite doprinijeti još boljim i većim projektima, učlanite se u naš Klub za ekspedicionizam i kulturu i postanite podržavajući član. Za članstvo nema uvjeta, i ne obvezuje vas na ništa.  Podržavajući članovi ne sudjeluju u radu udruge nego samo podržavaju rad i ciljeve udruge. Članstvo je dobrovoljno za sve fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju načela djelovanja, ciljeve i Statut Udruge, a u nastavku možete vidjeti koje su vam pogodnosti:

  • Informiranje o aktivnostima/projektima udruge
  • Pristup blogovima koje ćemo pisati samo za članove grupe na novom projektu KEK-a
  • Informiranje o mogućnostima volontiranja/sudjelovanja u projektima
  • Pozivanje na sastanke/predavanja

  Godišnja članarina KEK-a iznosi 180 kn. Članom se postaje tako da ispunite pristupnicu i slijedite upute koje će vam stići na vašu e mail adresu. Pristupnica ne obvezuje na plaćanje članarine. Član postajete tek kada uplatite godišnju članarinu. Podržavajući članovi nemaju pravo glasa na Skupštini niti mogu birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom, ali žele materijalno ili na drugi način doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruge

  Članarinu možete uplatiti na slijedeće načine:

  1. Uplatom na račun:

   Klub za ekspedicionizam i kulturu, Dragutina Kalea 2

   IBAN HR8823600001101668914
   Poziv na broj: datum uplate
   Svrha: Članarina – ime i prezime

  2. Putem Paypal-a

  *Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.