Donirajte

Ukoliko želite biti sponzor nekog od budućih projekata Kluba za ekspedicionizam i kulturu, ili želite pomoći projektu svojom privatnom donacijom, javite nam se na kontakt.

Uplatu donacije je moguće izvršiti na žiro račun Zagrebačke Banke: 2360000-1101668914